جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عیسی مسیح؛ راهنما؛معلم وسرور ما» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«عیسی مسیح؛ راهنما؛معلم وسرور ما»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 3 páginas.
اینک بر در ایستاده می کوبم؛ اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او» در خواهم آمد و با وی شام خواهم «خورد و او نیز با من Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones