جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «قدّوسیَّت» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«قدّوسیَّت»

Publicado el en “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, Idioma — English. 3 páginas.
«پندِ هفتگی ؛ موضوع: قُدّوسیَّت؛ که در کلیسای خداوند توسط برادران در مورخ پنجم/ آگوست/ دو هزار و هجده اِجرا گردید» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Suscríbase GRATIS

Otras publicaciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las publicaciones