جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مردی که از طرف خدا فرستاده شد» Haga clic para leer
  • Comentarios

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مردی که از طرف خدا فرستاده شد»

Publicado el en “Religión y Espiritualidad, Religión y Espiritualidad”, Idioma — English. 24 páginas.
«موضوعِ کتاب: مردی که از طرف خدا فرستاده شد؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ لوقا یک و سه و مرقس شش» Más
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Más
Mostrar Etiquetas
Suscríbase GRATIS

Otras ediciones de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Ver todas las ediciones