OŠ Haga clic para leer
  • Comentarios

OŠ "Žarko Zrenjanin" - Školski list "Školsko zvono"

15.12.2012.

Publicado el en “Alternativa”, Idioma — Serbian. 16 páginas.
Školski list "Školsko Zvono" OŠ Žarko Zrenjanin Zrenjanin Más
Ova je školski list urađen za kraj školske 2011/2012. godine u elektronskoj formi u programu Adobe Flash! Materijal iz lista je iskorišten i ubačen za potrebe seminara kao primer kako možete realizovati školski časopis u programu Joomag na veoma zanimljiv način. Más
¡Comprado! Leer