SCUE Magazine Số 3 - Năm 2013 Haga clic para leer
  • Comentarios

SCUE Magazine

Số 3 - Năm 2013

Publicado el en “Negocios, Negocios”, Idioma — English. 36 páginas.
Một năm nữa lại qua đi, cùng với đó là rất nhiều sự kiện quan trọng đang từng ngày làm thay đổi bức tranh kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Trong năm 2013, kinh tế đất nước dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng có thể nói đã xuất hiện những điểm sáng quý giá, đặt nền móng cho những sự chuyển biến vĩ mô mang tính đột phá hơn trong năm 2014. Más
Bản tin nội bộ do CLB Chứng khoán Trường Đại học Tp. HCM thực hiện và phát hành. Más
Mostrar Etiquetas
Etiquetas: scue · clb

Otras ediciones de “SCUE Magazine”

Ver todas las ediciones