ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ Cliquez pour lire
  • Commentaires

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Publié sur dans “Éducation, Éducation”, langue – Greek. 45 pages.
Ἡ παροῦσα σύνθεση ἔχει ὡς κεντρικό σημεῖο τήν ἀνάρτηση μέ θέμα «τήν Ἑλληνική Φιλοσοφία ὡς Παιδαγωγοῦ τῶν Ἑλλήνων πρός τόν Χριστιανισμόν» τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (α/α 1 & 2). Πλαισιώθηκε δέ μέ ... Plus
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ! ΑΡΡΗΚΤΟΙ ΔΕΣΜΟΙ! Plus