Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014 Cliquez pour lire
  • Commentaires

Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014

Jun. 2014

Publié sur dans “Éducation”, langue – Greek. 26 pages.
Δημιουργική έκφραση των παιδιών της Ε' τάξης του 25ου Δ.Σ. Ιλίου με την δημιουργία περιοδικού στα πλαίσια του Πολιτιστικού προγράμματος Plus
Δημιουργική έκφραση των παιδιών της Ε' τάξης του 25ου Δ.Σ. Ιλίου με την δημιουργία περιοδικού στα πλαίσια του Πολιτιστικού προγράμματος Plus

Autres numéros de « Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 »

Consulter tous les numéros