جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است»

Publié sur dans “Religion & Spirituality, Religion & Spirituality”, langue – English. 3 pages.
«پند هفتگی؛ موضوع: اِرمیا؛ مردی که مصیبت دیده است؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۲ / سپتامبر / ۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications