جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «شاهزاده ای در رودخانه» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«شاهزاده ای در رودخانه»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 22 pages.
«موضوعِ کتاب: شاهزاده ای در رودخانه؛ داستانی از کلمِ خدا، یَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ خُروج یایِ دوّم»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications