جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «عيسیٰ مَسیحْ مُعَلِّمی بُزرگ» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«عيسیٰ مَسیحْ مُعَلِّمی بُزرگ»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 20 pages.
«موضوعِ کتاب: عيسیٰ مَسیحْ مُعَلِّمی بُزرگ؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ اِنجیلِ مَتیٰ بابهایِ ۵ تا ۷ و کتابِ اِنجیلِ لوقا بابِ ۶»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications