جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «قدّوسیَّت» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«قدّوسیَّت»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 3 pages.
«پندِ هفتگی ؛ موضوع: قُدّوسیَّت؛ که در کلیسای خداوند توسط برادران در مورخ پنجم/ آگوست/ دو هزار و هجده اِجرا گردید» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications