جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مردی که از طرف خدا فرستاده شد» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مردی که از طرف خدا فرستاده شد»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 24 pages.
«موضوعِ کتاب: مردی که از طرف خدا فرستاده شد؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس، بَر اَساسِ کتابِ لوقا یک و سه و مرقس شش» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres numéros de « جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس »

Consulter tous les numéros