جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «نزدیک شدن به خدا» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«نزدیک شدن به خدا»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 3 pages.
پند هفتگی؛موضوع: نزدیک شدن به خدا؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۰۹/ دسامبر/۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres numéros de « جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس »

Consulter tous les numéros