جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «يَعقوبِ فَريب کار» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«يَعقوبِ فَريب کار»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 22 pages.
«موضوع کتاب: يَعقوبِ فَريب کار؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس،بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۳۵ : ۳۳»؛«کشفِ کلامِ تو نور می بَخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications