جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «تاک حقیقی» Cliquez pour lire
  • Commentaires

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«تاک حقیقی»

Publié sur dans “Religion et spiritualité, Religion et spiritualité”, langue – English. 3 pages.
پند هفتگی؛موضوع: تاک حقیقی؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۲۱/ اکتبر/۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید «تاک حقیقی» Plus
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Plus
Afficher les étiquettes
S'abonner GRATUITEMENT

Autres publications de “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Voir toutes les publications