Arlen Shahverdyan Այնքան երջանիկ, որքան հիմա Cliquez pour lire
  • Commentaires

Arlen Shahverdyan

Այնքան երջանիկ, որքան հիմա

Publié sur dans “Nature, Littéraire”, langue – Armenian. 12 pages.
Ներկայացվում է Առլեն Շահվերդյանի «Այնքան երջանիկ, որքան հիմա» պատմվածքը էլեկտրոնային գրքի տեսքով: Պատմվածքի հիմքում իրական պատմություն է: © Գրքի հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Plus

Autres publications de “Arlen Shahverdyan”

Voir toutes les publications