Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014

Δημιουργική έκφραση των παιδιών της Ε' τάξης του 25ου Δ.Σ. Ιλίου με την δημιουργία περιοδικού στα πλαίσια του Πολιτιστικού προγράμματος

Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014
Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014
Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014
Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014
Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014
Jun. 2014
Περιοδικό 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, 2013-2014 Jun. 2014