НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын илтгэлүүд НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын эмхэтгэл Clique para ler
  • Comentários

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын илтгэлүүд

НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ ЭШХын эмхэтгэл

Publicado no e em "Educação, Educação", idioma — English. 121 páginas.
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийн эмхэтгэл. /2015 оны 1 сарын 14/ Mais
НЭЭЛТТЭЙ БОЛОВСРОЛ: ХАН АКАДЕМИ эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийн эмхэтгэл. Илтгэл тус бүр pdf танилцуулга болон видео бичлэгтэй. Mais