מבוי סתום בדירקטוריון והתערבות בית המשפט 10784 June 8 2017 Clique para ler
  • Comentários

מבוי סתום בדירקטוריון והתערבות בית המשפט

10784 June 8 2017

Publicado no e em "Negócios, Negócios", idioma — Hebrew. 8 páginas.
מבוי סתום והתערבות בית המשפט: מינוי משמורן עקב מבוי סתום בדירקטוריון לפי סעיף 226 לחוק החברות הכללי של דלוור; יצירת מבוי סתום בדירקטוריון לשם מניעת השתלטות עוינת; התנאים שבהם בית המשפט בדלוור יתערב בעקבות מבוי סתום בדירקטוריון; מינוי משמורן לחברה שהדירקטוריון בה נמצא מבוי סתום ומתן זכות הצבעה למשמורן לשם שבירת המבוי הסתום. Mais
בית המשפט הצ'נסרי בדלוור נדרש לבחון בקשה של חלק מהמשקיעים בחברה שיזמיה הם ישראלים (החברה הוקמה כחברה-אם דלוורית וכחברה-בת ישראלית), למינוי משמורן עקב מבוי סתום (deadlock) של הדירקטוריון שהוביל לקיפאון בניהולה; בית המשפט הצ'נסרי נדרש לבחון את יסודות סעיף 226 לחוק החברות הכללי של דלוור, אשר מעניק לבית המשפט סמכויות שונות לשם מציאת פתרונות למבוי הסתום שנוצר, לרבות מינוי משמורן (custodian) לחברה Mais
Esta edição (digital)
$6.99
  • A Joomag não vende assinaturas de revistas impressas, você pode adquirir versões de algumas edições. Se você tiver alguma pergunta, por favor, entre em contato conosco pelo Chat ao Vivo a qualquer hora.