جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ شِشُم» Clique para ler
  • Comentários

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شُمارهٔ شِشُم»

Publicado no e em "Religião e Espiritualidade, Religião e Espiritualidade", idioma — English. 15 páginas.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شمارهٔ شِشُم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ چِگونه بَنی اِسرائيل در نَقشۀ خدا جای گِرفتند؛بَخشِ اَوّل» Mais
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras edições de "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Visualizar todas as edições