جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان» Clique para ler
  • Comentários

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«سنبلط و طوبیا دشمنان یهودیان»

Publicado no e em "Religião e Espiritualidade, Religião e Espiritualidade", idioma — English. 2 páginas.
«موضوع کتاب: سنبلط و طو بیا دشمنان یهودیان ؛ الیاشیب کاهن اعظم خانواده از کشیش» «موضوع کتاب: سنبلط و طو بیا دشمنان یهودیان ؛ الیاشیب کاهن اعظم خانواده از کشیش» Mais
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras publicação de "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Ver todas as publicações