جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پیش از تَوَلُّدِ عیسیِ مقدّس» Clique para ler
  • Comentários

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«پیش از تَوَلُّدِ عیسیِ مقدّس»

Publicado no e em "Religião e Espiritualidade, Religião e Espiritualidade", idioma — English. 39 páginas.
«موضوع کتاب: پیش از تولُّدِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس، بر گرفته از کتابِ مقدّس» «Before Jesus Was Born» «موضوع کتاب: پیش از تولُّدِ عیسیٰ مَسیحِ مقدّس، بر گرفته از کتابِ مقدّس» Mais
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras edições de "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Visualizar todas as edições