جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «چگونه در کلیسا دُعا بِخوانیم» Clique para ler
  • Comentários

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«چگونه در کلیسا دُعا بِخوانیم»

Publicado no e em "Religião e Espiritualidade, Religião e Espiritualidade", idioma — English. 5 páginas.
«موضوع کتاب: چگونه در کلیسا دِعا بِخوانیم، بر گرفته از کتابِ اِنجیلِ لوقا، دُعایِ رَبانی» «How to give prayers in church» Mais
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras edições de "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Visualizar todas as edições