جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس کتاب انجیل عیسی مسیح؛ ترجمه هزارهٔ نو Clique para ler
  • Comentários

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

کتاب انجیل عیسی مسیح؛ ترجمه هزارهٔ نو

Publicado no e em "Religião e Espiritualidade, Religião e Espiritualidade", idioma — English. 680 páginas.
• نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند. Mais
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Mais
Assine GRÁTIS

Outras publicação de "جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس"

Ver todas as publicações