ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 ULLU Clique para ler
  • Comentários

ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16

ULLU

Publicado no e em "Literatura", idioma — English. 128 páginas.
പണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാന്‍ വെമ്പുന്ന കോടികള്‍ക്കുള്ളിലൊരുള്ളായിരുന്നു ഞാന്‍. ഇന്ന്, എന്നുള്ളുതുറന്നുള്ളിലേക്ക് കയ്യിട്ടപ്പോള്‍ ഉള്ളിലുള്‍ക്കടലിലതേ കോടി ഉള്ളുകള്‍... Mais
ഉള്ള് - കലാലയ മാഗസിന്‍ 2015 - 16 തിരു ഹൃദയ കലാലയ യുണിയന്‍ __________________________________ Sacred Heart College Thevara Mais
Comprado! Ler