1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013)

Παρουσίαση εργασιών της ΣΤ' τάξεως του 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ στις ΤΠΕ

Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013
Jun. 2013
1η Μαθητική Ημερίδα (2012-2013) Jun. 2013