Agoloso Presents - Atondido Stories Agoloso Presents - Chilango cha Mulungu Clique para ler
  • Comentários

Agoloso Presents - Atondido Stories

Agoloso Presents - Chilango cha Mulungu

Publicado no e em ", Literatura", idioma — English. 357 páginas.
Buku la Animal Farm linalembedwa mu 1946 ndi mlembi wa ku Mangalande, dzina lake George Orwell. Iye analemba bukuli mochenjera kwmbiri pofotokoza mavuto omwe ankachitika anthu ali pansi pa ulamuliro wachitsamunda komanso amene anadza anthuwo atayamba kudzilamulira okha. Wolemba bukuli ankaganizira kwambiri zimene zinachitika ku Russia. Mavuto amene anabenthula m’bukuli, anachitikanso m’maiko ambiri omwe analandira ufulu wodzilamulira. Mais
This is a collection of tales from around the world. narrative that relates the details of some real or imaginary event, incident, or case; story: a tale about Lincoln's dog. a literary composition having the form of such a narrative. Mais
Mostrar Tags
Etiquetas: literature

Outras edições de "Agoloso Presents - Atondido Stories"

Visualizar todas as edições