Bản tin nội bộ Quý I/2018 Clique para ler
  • Comentários

Bản tin nội bộ

Quý I/2018

Publicado no e em "Geral, Educação", idioma — English. 20 páginas.
Tổng hợp các thông tin nổi bật về Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong quý 1 năm 2018. Mais
Tạp chí nội bộ của trường, một quyển cập nhật thông tin về trường ĐHNN-ĐHQGHN. Những hoạt động nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng đều được đề cập trong tạp chí. Mais
Mostrar Tags
Etiquetas: ulis
Assine GRÁTIS

Outras publicação de "Bản tin nội bộ"

Ver todas as publicações