Bản tin nội bộ Quý IV/2017 Clique para ler
  • Comentários

Bản tin nội bộ

Quý IV/2017

Publicado no e em "Geral, Educação", idioma — English. 26 páginas.
Tổng hợp các thông tin nổi bật về Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong quý 4 năm 2017. Mais
Tạp chí nội bộ của trường, một quyển cập nhật thông tin về trường ĐHNN-ĐHQGHN. Những hoạt động nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng đều được đề cập trong tạp chí. Mais
Mostrar Tags
Assine GRÁTIS

Outras edições de "Bản tin nội bộ"

Visualizar todas as edições