My first Magazine ปกหนังสือสำหรับแจก Clique para ler
  • Comentários

My first Magazine

ปกหนังสือสำหรับแจก

Publicado no e em "Educação", idioma — Thai. 7 páginas.
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจในสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการให้บริการแก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศนั้น ทางคณะผู้จัดสัมมนาจึงเห็นของโครงการนี้มากจึงจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ“คนพิการกับการเดินทางโดยสารเครื่องบิน” (Air Travel Accessibility for the Disabled) เพื่อแลก Mais
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจในสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการให้บริการแก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศนั้น ทางคณะผู้จัดสัมมนาจึงเห็นของโครงการนี้มากจึงจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ“คนพิการกับการเดินทางโดยสารเครื่องบิน” (Air Travel Accessibility for the Disabled) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความสำคัญกับผู้โดยสารแก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบายและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมเทียบเท่าผู้โดยสารอื่นโดยทั่วไป รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้ท่านวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนา Mais