Zbierka aplikácií a nástrojov Web 2.0 Zbierka nástrojov OKVsDT Clique para ler
  • Comentários

Zbierka aplikácií a nástrojov Web 2.0

Zbierka nástrojov OKVsDT

Publicado no e em "Educação, Educação", idioma — English. 25 páginas.
Erasmus+ - projekt O krok vpred s digitálnymi technológiami. Realizácia projektu O krok vpred s digitálnymi technológiami nám pomohla rozvinúť kľúčové kompetencie žiakov a učiteľov s osobitným dôrazom na digitálne kompetencie, cudzie jazyky a medzinárodnú spoluprácu s krajinami z EÚ, absolvovať kurzy zamerané na rozvoj digitálnej gramotnosti, oboznámiť sa s teóriou aj praxou vyučovania a učenia prostredníctvom tabletov a počítačov a následne plánovať inovatívne spôsoby digitálneho vyučovania. Mais
Erasmus+ - projekt O krok vpred s digitálnymi technológiami. Medzi priority Základnej školy Dargovských hrdinov v Humennom patrí zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s aktívnou podporou digitálnych technológií, hlavne tabletov vo vyučovaní a učení, prehĺbenie počítačovej gramotnosti, prehĺbenie jazykovej prípravy a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. Mais
Assine GRÁTIS