ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές ΤΕΥΧΟΣ 2 Кликнуть для чтения
  • Комментарии

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές

ΤΕΥΧΟΣ 2

Опубликовано в "Наука", язык - English. 95 страниц.
Psychology assessment, issues, Cognitive, Developmental, Social and Clinical psychology issues. Cognitive function and personality Еще
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση ψυχολόγων και επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της εφαρμογές στην κοινότητα. Еще
Бесплатно

Другие выпуски “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές”

Просмотреть все выпуски