جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 26 страниц.
«موضوع کتاب: اِفتِخاراتِ خداوند به يوسفِ بَرده؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتابِ مقدّس بَر اَساسِ کتابِ پیدایش ۴۵ : ۳۹»؛«کشف کلام تو نور می بخشد؛ کتابِ مَزمور ۱۱۹ : ۱۳۰» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски