جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ بیستُم» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شُمارهٔ بیستُم»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 15 страниц.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ بیستُم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ غُسلِ تَعمید» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски