جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «دَرسِ شُمارهٔ نوزدَهُم» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«دَرسِ شُمارهٔ نوزدَهُم»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 19 страниц.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، درسِ شُمارهٔ نوزدَهُم؛ موضوعِ کتاب: کتابِ شیطانِ کتابِ مقدّس» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски