جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «ضعف» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«ضعف»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 3 страниц.
«پند هفتگی؛ موضوع: ضعف؛ در مورخ بیست و نهم/ ژوئیه. دو هزار و هجده؛ در کلیسای خداوند ؛ توسط برادران اجرا گردید» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски