جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «مُروری بَر کُلِ دَرس» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«مُروری بَر کُلِ دَرس»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 44 страниц.
«دورهٔ آموزشیِ کتابِ مقدّس اَز جزوءِ بیست و دو درس، اَز درسهایِ کلیسایِ کریستا دلفین، مُروری خُلاصه وار اَز دَرسِ اوّل تا دَرسِ بیست و دوّم» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски