جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «همانندِ فرشتگان« Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«همانندِ فرشتگان«

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 2 страниц.
پند هفتگی؛موضوع: همانندِ فرشتگان؛ که در کلیسای خداوند در تاریخ ۱۴/ اکتبر/۲۰۱۸ توسط برادران اجرا گردید Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски