جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس «پِسری مَحبوب غلام می شود» Кликнуть для чтения
  • Комментарии

جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس

«پِسری مَحبوب غلام می شود»

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Религия и духовные практики", язык - English. 21 страниц.
«موضوعِ کتاب: پِسری مَحبوب غُلام می شود؛ داستانی از کلامِ خدا، يَعنی کتا بِ مقدّس؛ بَر اَساسِ کتابِ پِيدايش« ٣٧ و ٣٩»؛ کشفِ کلامِ تو نور می بخشد مزمور «۱۱۹: ۱۳۰» Еще
«نام کریستا دلفین {برادران و خواهران در مسیح} بر گرفته شده از صفتی است که ایمانداران در کلیساهای اوّلیه به خود نسبت می دادند» Еще
Показать тэги
Бесплатно

Другие выпуски “جزو «بیست و دو» درس آموزشی از کتاب مقدّس”

Просмотреть все выпуски