ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ /ศรีเทพ /เสมา ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ / ศรีเทพ / เสมา Кликнуть для чтения
  • Комментарии

ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ /ศรีเทพ /เสมา

ในมัณฑละแห่งศรีจนาศะ ละโว้ / ศรีเทพ / เสมา

Опубликовано в "История, История", язык - Thai. 82 страниц.
ร่วมเดินทางศึกษาการมีอยู่ของรัฐศรีจนาศะในเขตชายขอบที่ราบสูงโคราชต่อกับดินแดนภาคกลาง ทำความเข้าใจกลุ่มบ้านเมืองขนาดใหญ่ในรัฐศรีจนาศะที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ อันเป็นช่วงเวลาอย่างคร่าวๆ ในการมีอยู่ของยุคนี้ ความเป็น “รัฐ” นั้นต่างจากความเป็น “อาณาจักร” การวิเคราะห์รูปแบบทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าบ้านเมืองแห่งใดเป็นศูนย์กลาง แต่ต้องพิจารณาถึงการศาสนา สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะรูปแบบเฉพาะในความสัมพันธ์แบบแต่งงานหรือกินดองในกลุ่มผู้ปกครอง ที่สามารถเชื่อมบ้านเมืองต่างๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมัณฑละหรือปริมณฑลของกลุ่มบ้านเมืองรวมสมัยที่ผูกเข้าด้วยกัน Еще
ร่วมเดินทางศึกษาการมีอยู่ของรัฐศรีจนาศะในเขตชายขอบที่ราบสูงโคราชต่อกับดินแดนภาคกลาง ทำความเข้าใจกลุ่มบ้านเมืองขนาดใหญ่ในรัฐศรีจนาศะที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕ อันเป็นช่วงเวลาอย่างคร่าวๆ ในการมีอยู่ของยุคนี้ Еще