2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014)

Παρουσίαση εργασιών της ΣΤ' τάξεως του 25ου Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ στις ΤΠΕ

Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014
Jun. 2014
2η Μαθητική Ημερίδα (2013-2014) Jun. 2014