Kelamu'l Šifa' br.10.-11. - Ljeto - Jesen, 1427./2006. Кликнуть для чтения
  • Комментарии

Kelamu'l Šifa'

br.10.-11. - Ljeto - Jesen, 1427./2006.

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Этническая культура", язык - Bosnian. 100 страниц.
Tema broja:Šejh i derviš; Sohbet Hadži Ibrahim Alibašić-Samo nam treba sloge i ljubavi; Jedanaest načela Tariqat-i Naqshibendiyye;Kijam zikr u nakšibendijskim tekijama;Duhovno putovanje; Put (tariq) i duhovno putovanje (sayr-i suluk);Šejhove duhovne upute; Značaj Ahl al-Bayta prema Giritli ’Ali-Babi;Ahl al-Bayt;Savjeti Dža’fer Sadiqa, s.a.,Abdullahu ibn Džundebu; Muhammed, a.s., istiniti Božiji Poslanik II dio;Dva brata -dva šejha; Bedevije; Jedanaesti imam Hasan Ibn 'Ali, al- Askeri (s.a.);itd Еще
Časopis za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu ima namjeru ponuditi vam historijski, dokumentarni, vjerski i informativni podatak o historiji istaknutim ličnostima tesavvufa kod nas, u BiH i na Balkanu, o velikanima – osnivačima derviških redova, tekijskim usulima i adabima, priče sufija i derviša o njihovim životima i djelovanju, te tekstove poznatih šejhova i alima o pripadnicima porodice Poslanikove, s.a.v.a., Imamima Ehli Bejta i trenucima iz njihovih života. Еще
Показать тэги
Эта публикация (цифровая)
$8.99
  • Joomag не продает печатные публикации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в чате.

Другие публикации «Kelamu'l Šifa'»

Посмотреть все публикации