Kelamu'l Šifa' br.5 - Muharrem - Safer 1426. / Mart 2005. Кликнуть для чтения
  • Комментарии

Kelamu'l Šifa'

br.5 - Muharrem - Safer 1426. / Mart 2005.

Опубликовано в "Религия и духовные практики, Этническая культура", язык - Bosnian. 55 страниц.
Tema broja:Sultan novog dana- Dan tekije Mesudija; Šejh Mesud ef. Hadžimejlić -Vrijednosti hazreti Alijine sablje;Gadir ul Khum;Ali ibn Abu Talib;Kerbela;Erbe’in;Šejh hafiz s Paleža;Šejh hafiz Kjazim:Značaj islama;U isla mu kler i sveštenstvo ne postoji; Izreke i upute imama Dža'fera es-Sadiqa, s.a.; Šazilije; Tajne slatkih jela; Gajret kemer; Musa ibn Dža’fer, al-Kazim; A forgotten sunna:The casting of arrow: ”Ar-rumat”; Impressions; Turbe u Vinogradu; Umejjidiski kreativni žar; Tamjan i miro; Еще
Časopis za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu ima namjeru ponuditi vam historijski, dokumentarni, vjerski i informativni podatak o historiji istaknutim ličnostima tesavvufa kod nas, u BiH i na Balkanu, o velikanima – osnivačima derviških redova, tekijskim usulima i adabima, priče sufija i derviša o njihovim životima i djelovanju, te tekstove poznatih šejhova i alima o pripadnicima porodice Poslanikove, s.a.v.a., Imamima Ehli Bejta i trenucima iz njihovih života. Еще
Эта публикация (цифровая)
$8.99
  • Joomag не продает печатные публикации. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в чате.

Другие публикации «Kelamu'l Šifa'»

Посмотреть все публикации