THẾ GIỚI VÀ TA ( Phần 4) Volume IV Кликнуть для чтения
  • Комментарии

THẾ GIỚI VÀ TA ( Phần 4)

Volume IV

Опубликовано в "Образование", язык - English. 2 страниц.
Việt Nam chưa bao giờ gần với thế giới văn minh như hiện nay. Kênh nào là phù hợp với Việt Nam trong cuộc đua rút ngắn khoảng cách ? Еще
Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, chưa bao giờ tích cực và hội nhập mạnh mẽ với thế giới như hiện nay. Hiểu về thế giới và nhìn lại mình là điều vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay, không chỉ lãnh đạo đất nước, các nhà hoạch định chính sách mà các tầng lớp trong xã hội cần hợp tác nghiên cứu vẽ lên chân dung chân thực nhất về mảnh đất hình chữ S duyên dáng này. Chuyên mục này được chia làm 4 phần, chỉ là những nét chấm phá gợi mở tác giả muốn chia sẻ với độc giả. Еще
Показать тэги
Тэги : education · viet nam · civilization
Бесплатно