Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ελένη του Ευριπίδη Εργασιες Ελενης 点击阅读
  • 评论

Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ελένη του Ευριπίδη

Εργασιες Ελενης

出版日期 / “教育, 文学” / 语言—Greek / 247页
Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ελένη του Ευριπίδη. Εργασίες των μαθητών/μαθητριών του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δρ. Αναστασία Τσώνη. 更多
Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ελένη του Ευριπίδη. Εργασίες των μαθητών/μαθητριών της Γ' τάξης του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Δρ. Αναστασία Τσώνη. 更多