Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου Παιδεία - Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα 点击阅读
  • 评论

Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Λυκείου

Παιδεία - Εκπαίδευση, Ανθρώπινα Δικαιώματα

出版日期 / “教育, 教育” / 语言—Greek / 54页
Το εκπαιδευτικό βιβλίο «Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα», για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου φιλοδοξεί να συμβάλει στη συστηματική προπαρασκευή των μαθητών στη νεοελληνική γλώσσα, ως εξεταζόμενο μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων. Πυρήνα του βιβλίου αποτελούν 50 κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία επιμερίζονται σε 34 θεματικές ενότητες και πλαισιώνονται με τις αντίστοιχες εννοιολογικές αναλύσεις. Ταυτόχρονα, συνοδεύονται από τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των προηγούμενων ετών. 更多
Το εκπαιδευτικό βιβλίο «Σπουδή στη Νεοελληνική Γλώσσα», για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου φιλοδοξεί να συμβάλει στη συστηματική προπαρασκευή των μαθητών στη νεοελληνική γλώσσα, ως εξεταζόμενο μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων. Πυρήνα του βιβλίου αποτελούν 50 κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία επιμερίζονται σε 34 θεματικές ενότητες και πλαισιώνονται με τις αντίστοιχες εννοιολογικές αναλύσεις. Ταυτόχρονα, συνοδεύονται από τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων των προηγούμενων ετών. 更多
已购买! 阅读