ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές ΤΕΥΧΟΣ 2 点击阅读
  • 评论

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές

ΤΕΥΧΟΣ 2

出版日期 / “科学” / 语言—English / 95页
Psychology assessment, issues, Cognitive, Developmental, Social and Clinical psychology issues. Cognitive function and personality 更多
Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση ψυχολόγων και επαγγελματιών υγείας, με σκοπό την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της εφαρμογές στην κοινότητα. 更多
免费订阅

“ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - Έρευνα και Εφαρμογές”的其他期刊

查看所有期刊