Історія війн і збройних конфліктів в Україні Istoriia_viin_i_zbroinykh_konfliktiv_v_Ukraini_Ent 点击阅读
  • 评论

Історія війн і збройних конфліктів в Україні

Istoriia_viin_i_zbroinykh_konfliktiv_v_Ukraini_Ent

出版日期 / “历史, 科学” / 语言—Ukrainian / 522页
Видання, присвячене історії війн і збройних конфліктів, які стосуються українського народу. Значна увага приділена постатям вітчизняних полководців, керівників національних змагань. 更多
Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник. / Авт.-упоряд. О.І.Гуржій та ін. - К.: Видання гуманітарноі літератури, 2004. - 520 с. 更多
显示标签
免费订阅