Великий кордон та українське козацтво Velykyi_kordon_ta_ukrainske_kozatstvo_do_pytannia_ 点击阅读
  • 评论

Великий кордон та українське козацтво

Velykyi_kordon_ta_ukrainske_kozatstvo_do_pytannia_

出版日期 / “历史, 科学” / 语言—Ukrainian / 15页
На основі аналізу української історігографії обгрунтоана концепція тюркського походження українськгго козацтва. 更多
Стороженко І.С. Великий кордон та українське козацтво: до питання генези тюркських традицій // І.С.Стороженко // Міжвузівський збірник наукових праць «Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України». – Дніпропетровськ, 2004. – С. 73–87. 更多
免费订阅