Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток Hrushevskoznavstvo_Geneza_i_istorychnyi_rozvytok 点击阅读
  • 评论

Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток

Hrushevskoznavstvo_Geneza_i_istorychnyi_rozvytok

出版日期 / “历史, 科学” / 语言—Ukrainian / 218页
Статті і матеріяли, які увійшли до цієї книжки, насвітлюють головно розвиток і структуру науки грушевськознавства. 更多
Винар Любомир. Грушевськознавство: Ґенеза й історичний розвиток. Серія: Грушевськіяна, том 5.— Київ: Українське Історичне Товариство; Міжнародне товариство ім. М. Грушевського; Видавництво імені Олени Теліги.— 1998.— 216 с. 更多
免费订阅